O nas

Cele stowarzyszenia

1. Popularyzowanie idei języka międzynarodowego esperanto.
2. Rozwijanie działalności edukacyjno-kulturalnej, poprzez zastosowanie języka międzynarodowego esperanto.
3. Propagowanie idei zbliżenia międzynarodowego i międzykulturowego za pomocą esperanta.
4. Wykorzystywanie języka esperanto do popularyzowania historii i kultury polskiej oraz wiedzy o historii, kulturze i walorach turystycznych Trójmiasta i Pomorza w kraju i za granicą.
5. Doskonalenie znajomości języka esperanto i ułatwianie uczestnictwa w ruchu esperanckim w Polsce i na Świecie.